Strona główna Komunikaty Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki.
Reklama

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. PDF Drukuj Email

 

Drodzy Mieszkańcy Stróż

Szanowni Przedsiębiorcy

Jesteśmy z Wami już od ponad 50 lat. Służymy stałym Mieszkańcom i naszym Gościom
w ochronie osób i mienia. Przez długi czas naszego funkcjonowania wielu spośród Was osobiście doświadczyło naszej pomocy i ochrony w walce z żywiołami, choć z dużym żalem wspominamy tych naszych podopiecznych, dla których nasze wsparcie było niewystarczające.

W uznaniu naszej służby często spotykamy się z wyrazami Waszej wdzięczności
i życzliwości, co bardzo nas inspiruje i motywuje do dalszej wytężonej służby. Służymy
i chcemy nadal służyć. Nasza jednostka liczy dziś 68 ochotników strażaków i druhów. Od 2004 roku OSP Stróże uczestniczy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, grupującym wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz wybrane OSP z terenu całego kraju. Co roku nasza Straż uczestniczy w co najmniej 50-90 akcjach ratowniczych (pożarach, powodziach, trąbach powietrznych, zdarzeniach w ruchu drogowym i kolejowym). Strażacy i druhowie angażowani są także przy organizacji wszelkich plenerowych imprez masowych i uroczystości państwowych, kościelnych i wiejskich.

Dalsze kontynuowanie naszej misji ochronnej wymaga odpowiedniej bazy materialnej, obejmującej różnorodny sprzęt gaśniczy, ratowniczy i odpowiednie środki transportu. Dziś nasza Jednostka posiada dwa samochody pożarnicze: 40-letni średni samochód pożarniczy GBA m. STAR oraz 16-letni ciężki samochód pożarniczy GCBA m. JELCZ. Oba pojazdy wymagają kosztownych remontów, m.in.: uszczelniania cieknących zbiorników na wodę, napraw blacharsko-lakierniczych oraz mechanicznych, często przekraczających ich wartość. Utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej naszej Straży wymaga wymiany wozów bojowych na nowsze i bardziej niezawodne, w tym szczególnie przystosowane do wjazdu w ciężki, górzysty teren (napęd 4x4).

Jesteśmy jednostką non profit i wszelkie wydatki możemy planować jedynie do wysokości środków pozyskanych od naszych Dobroczyńców i z dotacji budżetowych. Prowadzimy obecnie zbiórkę środków na zakup średniej klasy bojowej samochodu pożarniczego używanego, ale posiadającego pełną sprawność eksploatacyjną, zwłaszcza w ciężkim terenie leśnym, górzystym. Cenę nabycia wozu planujemy w granicach 95÷100 tys. zł,
w zależności od wyposażenia.

Państwa wsparcie może przyjąć jedną z niżej zaproponowanych form:

  1. Osoby fizyczne, sporządzające roczne zeznania podatkowe: PIT28, PIT36, PIT36L, Pit37, PIT38, PIT39, PIT CFC

Darczyńcy mogą zadysponować na naszą rzecz 1% podatku dochodowego poprzez wpisanie w odpowiednie pole Zeznania rocznego nr KRS 0000116212, należącego do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Aby kwota wsparcia trafiła na bankowy rachunek OSP w Stróżach dodatkowo prosimy w polu „cel szczegółowy 1 %” Zeznania wskazać: OSP Stróże w gm. Grybów. Prosimy nadto zaznaczyć pole dot.„wyrażenia zgody” na przekazanie nam informacji o osobie Darczyńcy, abyśmy mogli swoje podziękowanie skierować pod właściwy adres.

  1. Wszystkie Osoby i Firmy

Każdy może też przekazać dobrowolne darowizny „w koszty swojej działalności” przekazując darowaną kwotę na rachunek bankowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie nr 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359¸ prowadzony przez Bank PEKAO S.A. koniecznie ze wskazaniem w treści przekazu: darowizna dla OSP Stróże w gm. Grybów.Zaliczenie darowizny w ciężar kosztów działalności gospodarczej jest możliwe do wysokości 10 % dochodu, przy czym darowaną sumę należy wykazać w Zeznaniu rocznym w załączniku „PIT-O”(osoby fizyczne) lub
w Zeznaniu rocznym w załączniku „CIT-8 O” (osoby prawne).

  1. Wszystkie Osoby i Firmy

Każdy może też przekazać dobrowolne datki na ten cel bezpośrednio strażakom
z naszej jednostki, odwiedzającym Wasze domy i Firmy lub wpłacić na rachunek nr:
65 8797 0003 0000 0000 0273 0001, prowadzony w BS Grybów dla naszej OSP
w Stróżach.

Za każdą pomoc i okazane wsparcie w realizacji zamierzonego zadania, wszystkim Dobrodziejom: Osobom i Firmom, Zarząd OSP Stróże oraz wszyscy druhowie i druhny składają serdeczne podziękowania.

 

Zarząd OSP Stróże

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2016 23:09
 
Reklama