Strona główna Komunikaty Walne zebranie sprawozdawcze za 2014 r. 04-01-2015r.
Reklama

Walne zebranie sprawozdawcze za 2014 r. 04-01-2015r. PDF Drukuj Email

W niedzielę 4 stycznia 2015r. o godzinie 16:30 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochtniczej Straży Pożarnej w Stróżach.

Oprócz Zarządu OSP Stróże oraz jej członków na zebraniu byli również zaproszeni goście w osobach: Senator RP Stanisław Kogut, Przewodniczący Rady Gminy Grybów Jan Radzik, Radny gminy Grybów a zarazem Sołtys wsi Stróże i druh strażacki w jednej osobie Krzysztof Olszanecki.
Władze Gminne Straży Pożarnej reprezentowali: Prezes Związku Miejsko -Gminnego OSP druh Marian Chronowski i Komendant Gminny a zarazem Z-ca Komendanta Miejskiego w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka.

Podczas obrad po przedstawieniu sprawozdań Prezesa OSP Stróże Stanisława Mikulskiego z działalności w 2014r a także Komendanta jednostki Stanisława Barana z działalności bojowej i Skarbnika Henryka Ziomka z rozliczenia finansowego za 2014r. udzielono całemu zarządowi OSP Stróże jednogłośnie absolutorium za rok 2014.

 

Ogólnie w 2014 roku do działań ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżaliśmy 42 razy.

Do działań gaśniczych wyjeżdżaliśmy 10 razy:

- 6 razy do palących się budynków mieszkalnych i gospodarczych,

- 3 razy do palących się traw oraz stert gałęzi,

- 1 raz do palącego się samochodu.

Do działań ratowniczych wyjeżdżaliśmy 32 razy:

- 5 razy do wypadków i kolizji,

- 5 razy do likwidacji gniazd błonkoskrzydłych owadów,

- 2 razy do zabezpieczenia dwudniowej „Biesiady u Bartnika”,

- 8 razy do zabezpieczenia meczy pierwszoligowych Kolejarza Stróże,

- 1 raz do zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na stadionie
w Stróżach.

- 11 razy do innych zagrożeń.

Wśród innych były wyjazdy do 2 tygodniowego dziecka w Gródku, które uległo zachłyśnięciu. Akcja przebiegła sprawnie, nasza jednostka pomogła pogotowiu ratunkowemu dojechać do poszkodowanego i przejęć dalszą akcję ratowniczą.

Podczas letnich podtopień zabezpieczaliśmy teren przed wylaniem rzeki Polnianka. Dzięki naszym staraniom woda wyrządziła mniejsze szkody, dlatego w kolejnych dniach wypompowywaliśmy wodę tylko z zalanych studni. 

Wyjeżdżaliśmy także w celu oświetlenia terenu przy porzuconym samochodzie w lesie koło cmentarza w Stróżach. Oświetlenie było konieczne dla prowadzenia akcji śledczej policji.

Ponadto zostaliśmy zadysponowani do uzupełnienia wody w lokomotywie firmy Euronaft Trzebinia na dworcu PKP Stróże.

Prowadziliśmy także akcje zabezpieczające przy wycieku oleju napędowego z cysterny firmy Lotos na dworcu PKP Stróże.

Ostatnim wyjazdem w tym roku było wspomniane zabezpieczenie lądowiska LPR, które odtransportowało naszego mieszkańca do szpitala w Tarnowie. Poszkodowany uległ urazom podczas prac na dachu.

 

Wyjazdy do działań poza ratowniczych.

Pierwszym wyjazdem było zabezpieczenie przejazdu podczas peregrynacji  obrazu Jezusa Miłosiernego.

Dwa razy zabezpieczaliśmy przejście procesji "Drogi krzyżowej" z Kościoła na cmentarz oraz przejście procesji Bożego Ciała.

Następnie zabezpieczaliśmy Festyn parafialny, "Majówkę gimnazjalną"
w Stróżach.

Kierowaliśmy ruchem podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w Kościele parafialnym w Stróżach.

W dniu Wszystkich Świętych kierowaliśmy ruchem jednokierunkowym przy dojeździe do cmentarza w Stróżach.

Wszystkie te uroczystości, miejscowe jak i kościelne, odbywały się dzięki zaangażowaniu wszystkich druhów naszej jednostki. 

 

W ciągu roku nasza młodzież brała udział w imprezach takich jak:

- Turniej Tenisa Stołowego o puchar starosty nowosądeckiego, który odbył się w Sali gimnastycznej JRG Nowy Sącz. W tym turnieju wzięli udział: Grebla Damian, Szpila Karol i Kantor Przemek, który doszedł do półfinału. Gratulacje dla nich.

- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, gdzie w kategorii wiekowej uczniów szkół podstawowych udział wziął Gruca Radosław, uczniów gimnazjum – Baran Adrian, Szpila Maciej, Janowski Kacper
i uczniów ponadgimnazjalnych – Baran Sabina.

- zawody sportowo-pożarnicze, w grupie męskiej zajęliśmy 11 miejsce, żeńskiej 4.

- zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie nasza drużyna  w składzie Gruca Radosław, Moskwa Mikołaj, Job Arkadiusz, Sztaba Maciej, Gryzło Kamil, Mikulski Dawid, Szpila Maciej, Grybel Jakub, Przetacznik Amadeusz zajęła 7 miejsce. Dziękujemy im za wysiłek i zaangażowanie, ponieważ pierwszy raz brali udział w zawodach i sumienie się przygotowywali.

Nasza jednostka brała udział także w dwudniowym szkoleniu z poszukiwań, z udziałem grupy poszukiwawczej JRG Nowy Sącz, GOPR-u i pogotowia ratunkowego w lasach wsi Bukowiec. Szkolenie to zostało zakończone ćwiczeniami poszukiwawczymi.

Końcem lata na Dworcu PKP w Stróżach wzięliśmy udział w dwudniowych ćwiczeniach z ratownictwa chemicznego. Polegały one na rozpoznaniu szkodliwej substancji, zabezpieczeniu przeciwpożarowym, uszczelnieniu wycieku oraz  przepompowaniu  paliwa do drugiej cysterny i schładzaniu cystern. Na miejsce akcji przybyliśmy jako pierwsi i od razu rozpoczęliśmy działania.

W czerwcu zaliczyliśmy ćwiczenia w trenażerze rozgorzeniowo-dymowym. W ćwiczeniach tych brali udział: Baran Stanisław, Przetacznik Robert, Jurkiewicz Daniel, Grybel Mateusz, Noga Dominik i Baran Stanisław.

W ciągu roku pięciu naszych strażaków ukończyło kursy:

- Janusz Musiał- szkolenie konserwatorów sprzętu OSP

- Mariusz Gruca- szkolenie ratownictwa technicznego

- Janusz Lach, Mateusz Jurkiewicz, Dominik Noga – szkolenie podstawowe strażaka-ochotnika OSP

 W ciągu całego roku, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, przeprowadzaliśmy ćwiczenia na naszym sprzęcie (aparaty powietrzne, drabina, torba PSPR1). Zapoznaliśmy się z nowo nabytym sprzętem do ratownictwa wodnego, gdyż jesteśmy w systemie krajowym OSP ratownictwa wodnego.

 Od jesieni nasze samochody zostały wyposażone w system GPS. 

Ogółem na dzień zebrania sprawozdawczego nasza jednostka to:

 37 członków czynnych w tym 6 kobiet  i 1 członek Honorowy, 
10 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

 Sekretarz Mariusz Gruca

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 21:04
 
Reklama