Strona główna Komunikaty
Reklama

Komunikaty


Podziękowania PDF Drukuj Email


Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżach na czele z jej zarządem składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom prywatnym i firmom za okazałą życzliwość i wsparcie naszej jednostki w realizacji celu, jakim jest zakup nowszego samochodu pożarniczo - ratowniczego. Nadal prowadzimy akcję zbierania środków na ten cel i prosimy o wsparcie przekazując środki na konto naszej jednostki w BS Grybów nr konta: 65 8797 0003 0000 0000 0273 0001.


Poniżej lista firm i instytucji, które już wsparły naszą jednostkę:

Gospodarstwo pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o. w Stróżach, Salon Meblowy F.H. Stanisław Zając w Białej Niżnej, Firma Betoniarsko-Kamieniarska Kazimierz Kantor w Stróżach, F.H.U."Hajduga" Paweł Hajduga w Stróżach, Usługi komunalne i transportowe Marek Szpila w Stróżach, Roboty Budowlane Zdzisław Kantor w Stróżach, "BUDIKOMPLEKS Wojciech Znamirowski w Stróżach, F.H.U. MARBIT Mariusz Gruca w Stróżach, Roboty remontowo-wykończeniowe DURLAK Dariusz Durlak w Stróżach,  POLl-NET Robert Wojna w Biesnej, MIKA SP. z o.o. w Stróżach, TELBESKID Sp. z o.o. w Nowym Sączu, F.H.U DAMEX Damian Malinowski w Grybowie, MTM Sp. J. Jędrusik, Ogorzałek w Stróżach, Usługi ogólnobudowlane PUTZER Grzegorz Job w Stróżach, N.D.M. MEBLOTED Tadeusz Kmak w Białej Niżnej, F.H.U. Auto-Mix Marcin Kłapacz w Białej Niżnej, F.H.U. BODEN Stanisław Kłapacz w Stróżach, F.H.U Stacja paliw Henryk Kłapacz w Białej Niżnej, Apteka S.C. Czajka w Stróżach, FENESTRAN Sp. z o.o. Jacek Rzemiński i Grzegorz Rączkowski w Stróżach, Firma PINUSTECH Jacek Rzemiński w Stróżach, Firma LIDER Grzegorz Dyl w Stróżach, Firma I-KOM Adam Janusz w Bobowej, "El-Mat" Usługi Elektryczne Mateusz Święs w Stróżach, SOLARCOM.PL mgr inż. Marcin Mól w Stróżach, NOW-TECH Daniel Nowak w Stróżach, F.H.U. Muslik S.C. Wojciech Musiał Małgorzata Lichoń w Stróżach, ABM SOLID S.A. w Grybowie, F.H. KRIS  Krystyna Gryboś w Stróżach, Doradztwo Techniczne Bogdan Góra w Stróżach.

Poprawiony: środa, 22 listopada 2017 11:20
 
Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej 23-02-2017r. PDF Drukuj Email

W czwartek 23 lutego 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Niżnej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą jednostkę reprezentowała Weronika Baran i Łukasz Lach pod opieką prezesa Stanisława Barana w kategorii Szkoła podstawowa.

Każdy z uczestników miał do rozwiązania test pisemny. W turnieju udział wzięło około 50 uczestników z terenu miasta i gminy Grybów.

Nasi reprezentanci wypadli dobrze, jednak nie udało im się zakwalifikować na eliminacje powiatowe.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikował się Szymon Pękala z Gimnazjum w Stróżach pod opieką mgr Wojciecha Brońskiego zdobywając II miejsce w Kategorii szkół gimnazjalnych.

W imieniu Zarządu OSP i kolegów druhów gratulujemy i dziękujemy za włożony wkład w przygotowanie do turnieju.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Grybowie przy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu , Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Niżnej.
MG

Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 10:28
 
Walne zebranie sprawozdawcze za 2016r. PDF Drukuj Email

W niedzielę 29-I-2017r. o godz. 17:00 w budynku remizy strażackiej w Stróżach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżach.

Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP a zarazem Burmistrz Miasta Grybowa Paweł Fyda, Komendant Miejsko - Gminny Związku OSP st. kpt. Piotr Wysowski, Radny Powiatowy Antoni Poręba, Radny Powiatowy Józef Broński, Przewodniczący Rady Gminy Grybów Jan Radzik, sołtys Stróż Krzysztof Olszanecki oraz lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy naszej miejscowości.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności jednostki OSP Stróże w 2016r.,  sprawozdanie finansowe za 2016 oraz przedstawiony został plan działań na 2017r. Jako najważniejsze punkty tego planu to: zakup nowszego samochodu pożarniczego oraz utwardzenie terenu przy remizie.

Naczelnik OSP Stróże Tomasz Kasztelewicz zdał raport z działalności bojowej naszej jednostki za cały 2016r.

Był to pod względem naszych wyjazdów bojowych spokojniejszy rok niż lata ubiegłe. Do akcji bojowych wyjeżdżaliśmy 31 razy z tego do pożarów 6 razy.

Nasi druhowie uczestniczyli w wielu szkoleniach i ćwiczeniach tak wewnętrznych jak i zewnętrznych wspólnie z innymi jednostkami OSP, ukończyli odpowiednie kursy a 3 druhów recertyfikowało kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

Sekretarz OSP
Mariusz Gruca

Poprawiony: niedziela, 05 lutego 2017 22:50
 
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. PDF Drukuj Email

 

Drodzy Mieszkańcy Stróż

Szanowni Przedsiębiorcy

Jesteśmy z Wami już od ponad 50 lat. Służymy stałym Mieszkańcom i naszym Gościom
w ochronie osób i mienia. Przez długi czas naszego funkcjonowania wielu spośród Was osobiście doświadczyło naszej pomocy i ochrony w walce z żywiołami, choć z dużym żalem wspominamy tych naszych podopiecznych, dla których nasze wsparcie było niewystarczające.

W uznaniu naszej służby często spotykamy się z wyrazami Waszej wdzięczności
i życzliwości, co bardzo nas inspiruje i motywuje do dalszej wytężonej służby. Służymy
i chcemy nadal służyć. Nasza jednostka liczy dziś 68 ochotników strażaków i druhów. Od 2004 roku OSP Stróże uczestniczy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, grupującym wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz wybrane OSP z terenu całego kraju. Co roku nasza Straż uczestniczy w co najmniej 50-90 akcjach ratowniczych (pożarach, powodziach, trąbach powietrznych, zdarzeniach w ruchu drogowym i kolejowym). Strażacy i druhowie angażowani są także przy organizacji wszelkich plenerowych imprez masowych i uroczystości państwowych, kościelnych i wiejskich.

Dalsze kontynuowanie naszej misji ochronnej wymaga odpowiedniej bazy materialnej, obejmującej różnorodny sprzęt gaśniczy, ratowniczy i odpowiednie środki transportu. Dziś nasza Jednostka posiada dwa samochody pożarnicze: 40-letni średni samochód pożarniczy GBA m. STAR oraz 16-letni ciężki samochód pożarniczy GCBA m. JELCZ. Oba pojazdy wymagają kosztownych remontów, m.in.: uszczelniania cieknących zbiorników na wodę, napraw blacharsko-lakierniczych oraz mechanicznych, często przekraczających ich wartość. Utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej naszej Straży wymaga wymiany wozów bojowych na nowsze i bardziej niezawodne, w tym szczególnie przystosowane do wjazdu w ciężki, górzysty teren (napęd 4x4).

Jesteśmy jednostką non profit i wszelkie wydatki możemy planować jedynie do wysokości środków pozyskanych od naszych Dobroczyńców i z dotacji budżetowych. Prowadzimy obecnie zbiórkę środków na zakup średniej klasy bojowej samochodu pożarniczego używanego, ale posiadającego pełną sprawność eksploatacyjną, zwłaszcza w ciężkim terenie leśnym, górzystym. Cenę nabycia wozu planujemy w granicach 95÷100 tys. zł,
w zależności od wyposażenia.

Państwa wsparcie może przyjąć jedną z niżej zaproponowanych form:

  1. Osoby fizyczne, sporządzające roczne zeznania podatkowe: PIT28, PIT36, PIT36L, Pit37, PIT38, PIT39, PIT CFC

Darczyńcy mogą zadysponować na naszą rzecz 1% podatku dochodowego poprzez wpisanie w odpowiednie pole Zeznania rocznego nr KRS 0000116212, należącego do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Aby kwota wsparcia trafiła na bankowy rachunek OSP w Stróżach dodatkowo prosimy w polu „cel szczegółowy 1 %” Zeznania wskazać: OSP Stróże w gm. Grybów. Prosimy nadto zaznaczyć pole dot.„wyrażenia zgody” na przekazanie nam informacji o osobie Darczyńcy, abyśmy mogli swoje podziękowanie skierować pod właściwy adres.

  1. Wszystkie Osoby i Firmy

Każdy może też przekazać dobrowolne darowizny „w koszty swojej działalności” przekazując darowaną kwotę na rachunek bankowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie nr 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359¸ prowadzony przez Bank PEKAO S.A. koniecznie ze wskazaniem w treści przekazu: darowizna dla OSP Stróże w gm. Grybów.Zaliczenie darowizny w ciężar kosztów działalności gospodarczej jest możliwe do wysokości 10 % dochodu, przy czym darowaną sumę należy wykazać w Zeznaniu rocznym w załączniku „PIT-O”(osoby fizyczne) lub
w Zeznaniu rocznym w załączniku „CIT-8 O” (osoby prawne).

  1. Wszystkie Osoby i Firmy

Każdy może też przekazać dobrowolne datki na ten cel bezpośrednio strażakom
z naszej jednostki, odwiedzającym Wasze domy i Firmy lub wpłacić na rachunek nr:
65 8797 0003 0000 0000 0273 0001, prowadzony w BS Grybów dla naszej OSP
w Stróżach.

Za każdą pomoc i okazane wsparcie w realizacji zamierzonego zadania, wszystkim Dobrodziejom: Osobom i Firmom, Zarząd OSP Stróże oraz wszyscy druhowie i druhny składają serdeczne podziękowania.

 

Zarząd OSP Stróże

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2016 23:09
 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Grybów 19-06-2016r. PDF Drukuj Email

W niedzielę 19 czerwca na stadionie sportowym w Grybowie odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z miasta Grybowa oraz Gminy Grybów. Podczas zawodów przeprowadzono trzy konkurencje tj. musztrę , sztafetę 7x50  z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
W zawodach wystartowało 20 drużyn w tym 16 męskich i 4 kobiece.
Z naszej jednostki startowała drużyna żeńska i męska.
Drużyna żeńska zdobyła II miejsce, natomiast męska zajęła XI miejsce.


Czołowe miejsca zajęły następujące jednostki:

Kobiety:
I miejsce – OSP Krużlowa Wyżna
II miejsce – OSP Stróże
III miejsce – OSP Grybów Biała

Mężczyźni:
I miejsce – OSP Ptaszkowa
II miejsce – OSP Krużlowa Wyżna
III miejsce – OSP Florynka

 

MG

Poprawiony: niedziela, 26 czerwca 2016 13:05
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 13
Reklama